Créer un site internet

Nederlands

Jardin bonheur

Ziehier het overzicht van werken en ontdekkingen van een Franse, biologische onderzoeker, die reeds meer dan 15 jaar werkt, rond de fantastische kracht die stamcellen van het beenmerg bezitten om zichzelf te herstellen in ons organisme.

De onthullende informatie in dit overzicht kan een openbaring zijn voor uzelf of voor mensen rondom u met gezondheidsproblemen.

Twijfel niet om hen de kans te geven kennis te maken met wat u is meegedeeld, door de link naar de site te communiceren.

De werken van de biologische onderzoeker zijn in 2001 in de Verenigde Staten van start gegaan.

Hij was, in die periode, enorm geïntrigeerd door de uitzonderlijke bijzonderheden van een micro-alg Aphanizoménon flos aquaé.  De Aphanizoménon flos aquaé maakt deel uit van de familie van de blauw/groene algen.  Ze ontwikkelt zich in het Klamath-meer in de Verenigde Staten te Orégon.

Het meer is puur en bevindt zich in het midden van een natuurgebied, waarvan zijn biotoop streng beschermd wordt.

De Aphanizoménon flos aquaé, ook AFA genaamd, is een uniek alg dat enkel in het Klamath-meer

groeit en geoogst wordt.  Er zijn zoveel voordelen aan dit alg dat deze niet in hun totaliteit opgesomd kunnen worden in dit overzicht.  AFA bevat 115 micro-voedingsstoffen, bestaande uit oligo-elementen, vitamines, enzymen en mineralen.  Dit maakt dat ze, tot op de dag van vandaag, behoort tot één van de meest complete levensmiddelen, gekend, op onze planeet.

Om een idee te hebben van haar kracht, weet dat 1 g per dag genoeg is om cellen van een gezonde persoon te voeden, enkel 1 g per dag !

Er is geconstateerd dat de Indianen en de dieren, bewoners van het Klamathmeer en consument van de alg sinds lange tijd, nooit ziek waren en dat de zieken die de reis ernaartoe deden om te consumeren, in goede gezondheid terugkeerden.  Waarom ?  En hoe is dit mogelijk ?

Deze constatatie en deze 2 vragen hebben bij onze biologische onderzoeker een passionele zoektocht naar kennis doen ontstaan.

Na verschillende jaren heeft hij zijn antwoorden gevonden en ook u gaat ontdekken waarom en hoe dit alg ons organisme toelaat zichzelf te herstellen.

Laat ons even terugkeren naar enkele van de verschillende deugden van dit alg.  Ze brengt niet alleen ons organisme en oligo-elementen, vitamines, enzymen en mineralen in balans, maar ze bevat eveneens krachtige effecten zoals ontstekingsremmend en pijnstillend.

Ze ontgift ook dieper door intra-cellulair vloeistof te reinigen, maar ook extra-cellulair vloeistof dat zware metalen en verontreinigende stoffen in belangrijke hoeveelheden bevat en in ons organisme aanwezig zijn.  Ze bevat eveneens veel Phényléthylamine.

Phényléthylamine is een voorloper van dopamine, die zoals u wel weet, het hormoon is van vreugde, blijdschap, goed humeur dat op een natuurlijke manier ieders welzijn doet toenemen.

Ze is ook heel effectief bij het stimuleren van het ademhalingssysteem, de concentratie, het geheugen, een beter zicht.

Aangezien haar voedende kracht heel hoog is, geeft een lage consumptie in grammen meteen een verzadigd gevoel en laat zo, aan betrokken mensen, toe in lichtheid te winnen en zo hun silhouette te verfijnen.

Ze laat toe om effectief te strijden tegen verslavingen, inclusief een suikerverslaving.

De persoon die u deze site gecommuniceerd heeft , kan u de rest van de lange lijst bijzondere deugden van AFA bezorgen, maar weet dat, vanaf een consumptie van 5g per dag, l’Aphanizoménon flos aquaé de natuurlijke productie en de bevrijding van onze stamcellen van het beenmerg met 30% vermeerderd !

En het is deze bijzonderheid dat kapitaal is !

Inderdaad, elke dag maken we ongeveer, het is een gemiddelde, 3 miljoen beenmergstamcellen.

  5g AFA consumeren laat ons dus toe om van 3 miljoen naar 3'900 000 of zowat 900 000 versterkende cellen meer aan te maken elke dag ! 

En het is deze laatste ontdekking die onze bioloog-onderzoeker naar andere werken gebracht heeft, aangezien hij de fraaie bijzonderheden van de beenmergstamcellen reeds kende.

Aangezien wij sinds lang weten dat de stamcellen van het beenmerg onze herstellende cellen bij uitstek zijn.   Maar waarom ?

Eenvoudigweg omdat ze een uitzonderlijke bijzonderheid bevatten.  Ze zijn nl totipotentes.

Wat wil zeggen dat ze elk op zich, mogelijkheden hebben , om zich te veranderen in alle types cellen die in ons organisme bestaat.  Het is heel belangrijk dit basisprincipe te begrijpen, want alles begint daar.  Eén enkel stamcel van het beenmerg kan potentieel gezien, alles herstellen in ons organisme, omdat ze de capaciteit bezit zich om te vormen in eenders welk ander type cel die ons maakt.

Om zijn theorie te bewijzen, heeft de bioloog-onderzoeker in een onafhankelijk laboratorium , opdat hij geen invloed zou hebben, een experiment laten realiseren op 100 muizen.

Helaas, in het geval van « in vivo » experimenten, zijn we soms verplicht deze te realiseren op onze vrienden, de dieren, en we willen deze dan ook eer betogen.

Het onafhankelijk laboratorium heeft honderden infarcten uitgelokt op de 100 muisjes en deze verdeeld in 2 groepen van 50.  De eerste groep kreeg normale voeding.  Bij de tweede groep werden de 2 door de bioloog geïsoleerde moleculen op de 115 die de AFA bevat toegevoegd.

De 2 moleculen die de natuurlijke productie van de stamcellen van het beenmerg stimuleren tot 30%.

Allemand 2
Synerboost

27 dagen later, werd er in de eerste groep geconstateerd dat er slechts 17% overlevenden waren met een hele, kleine reconstitutie van het ventriculair weefsel, dus heel zwakke muizen, op overleven na, tegen 73% overlevenden in de tweede groep met een tot          ale reconstitutie van het ventriculair weefsel, foto ter ondersteuning, dus muizen in goede vorm.

Bij 73% in goede vorm tegen 17% overlevenden, wetende natuurlijk dat er geen placebo-effect is bij de dieren, is het verschil reëel !  Maar voor de wetenschap is dit een constatatie, geen bewijs !

Om dus de rol van de beenmergstamcellen in de reconstructie van de ventriculaire spier van de muizen te bewijzen, is er eveneens een test van immunofluorescence gerealiseerd en dit nog steeds in een onafhankelijk laboratorium.

‘t Is te zeggen dat men een fluorescerend product injecteert in het beenmerg van de muisjes.

En daar is dan het bewijs, aangezien men constateert dat in de zone van het hart van de muisjes 30% van de herstellende cellen fluorescerend zijn en dus voortkomen van het beenmerg.

 

Nu kent u de fantastische, herstellende kracht van uw 3 miljoen beenmergstamcellen, wetende dat deze hoeveelheid blijkbaar niet voldoende is bij dysfunctionering , vooral door het steeds minder produceren naar gelang de stijgende leeftijd.

Beeldt u in de mogelijkheid  hebben ze te verdrievoudigen.

Beeldt u in, elke dag, in uw organisme, drie keer meer kleine zelfherstellende werkers te hebben met de capaciteit alles te repareren !

Denkt u niet logischerwijze dat positieve resultaten, en soms zelfs spectaculaire resultaten, zich kunnen reproduceren ?!  En dit met eenders welke dysfunctie !

Nu zal de persoon die u deze site liet kennen belangrijk worden voor u !

Dankzij deze ontdekkingen heeft onze bioloog-onderzoeker een 100% natuurlijk voedingssupplement op punt gezet, die de productie en vrijlating van onze beenmergstamcellen stimuleert met 2,24 elke dag !

Ook al lijken deze resultaten magisch, zijn ze wetenschappelijk en uitlegbaar, zoals wij in dit overzicht gedaan hebben.

Daarom willen we specificeren dat het aanvullend voedingsmiddel in kwestie, niet verzorgt, niet geneest en geen therapeutische kracht bevat.  Het zijn onze beenmergstamcellen die de herstellende kracht bezitten.  Het product stimuleert enkel de productie en de bevrijding van onze beenmergstamcellen.

Om antwoorden op uw vragen te verkrijgen, wendt u zich zonder meer tot de persoon die u deze site liet kennen en communiceer het aan je kennissen.

Deze eenvoudige daad kan levens veranderen.

Wij bedanken u voor de interesse in dit overzicht.

Sante

Ajouter un commentaire

 
×