Shqipëri

Jardin bonheur

Juve do të ndëgjoni në gjuhën frenge një përmbledhje të punëve dhe zbulim të një biologu hulumtuesi/studiuesi Françez i cili punon prej më tepër se pesëmbëdhjetë vjet, me fuqinë e saj të mrekullueshëm të vetë-riparimit të qelizave burimore të palcës së kockave në organizmin tonë. Informacionet e shpallura në këtë CD mund të jenë vendimtare për vetë ju apo për ndonjë person të rrethit tuaj të cilët kanë probleme me shëndetin. Mos hezitoni të ju jepni mundësinë që të njoftohen për këtë që do të ju shfaqet/zbulohet, duke ju dhuruar këtë CD njëherë pasi që të keni dëgjuar juve vetë. 

Puna e këtij biologu hulumtues ka filluar në vitin 2001 në Shtetet e Bashkuara. Dhe ka qenë në këtë kohë shumë kureshtar nga veçantitë unike të një mikro alge që e quajmë l'Aphanizoménon flos aquaé. L'Aphanizoménon flos aquaé bën pjesë në familjen e algave të kaltërta - gjelbërta. Ajo zhvillohet në liqenin e Klamath i cili gjendet në Shtetet e Bashkuara në shtetin e Oregon-it. Liqeni i Klamath është i pastërt/kulluar, ajo është në mes të një rezerve të natyrës dhe biotopi i saj është rreptësisht i mbrojtur.

L'Aphanizoménon flos aquaé,  të cilën e quajmë thjeshtë l’AFA, është një algë e vetme, nuk mundemi ta kultivojmë dhe mundemi ta korrim vetëm atje në liqenin e Klamath-it. Lista e bëmirësisë së saj është aq e shumtë sa që nuk mundemi me i numëruar në tërësi. L’AFA përmban mikro-ushqyes, të komponuara me gjurmë të elementeve/mikroelementë, me vitamine, enzime dhe me minerale, e cila e bën atë   si artikullin ushqimor më komplet të njohur deri më ditën e sodit në planetin tonë. Për fund, që të keni një ide të fuqisë së saj, të dini se një gram i vetëm në ditë, mjafton të ushqejë qelizat e një personi që është në gjendje të mirë shëndetsore, një gram të vetëm në ditë !

Ka qenë e konstatuar se Indianët dhe kafshët, në kufi me liqenin Klamath janë konsumues të kësaj alge që prej shumë kohë, duke mos qenë të sëmurë asnjëherë dhe ata të cilët kanë udhëtuar atje për ta konsumuar, janë kthyer me shëndet të mirë ! Pse ? Si është e mundur kjo ? Ky konstatim dhe këto dy pyetje e kanë nxitur biologun tonë hetues të ndjekë këtë kërkim të njohurisë. Pas shumë viteve, i ka gjetur pëgjigjet e tij dhe juve gjithashtu do ti zbuloni/gjeni pse dhe si kjo algë mundëson organizmit tonë të vetë-riparohet.

Mirëpo kthehemi në një pjesë të virtyteve të shumta të kësaj alge. Pëveç që e bën ribalancimin e organizmin tonë me elemente oligosvitamine, enzime dhe minerale, l’AFA posedon një efekt të fuqishëm anti-inflamator dhe kundër dhimje-ve, ajo detoksifikon në thellësi duke shkuar për me i pastruar lëngjet në intracellulare/mbrenda qelizore mirëpo gjithashtu lëngun ekstracelulare/jashtë qelizore duke vepruar kështu në këtë mënyrë, një pjesë e madhe e pezullimit të metaleve të rënda dhe ndotës të cilat për fat të keq gjinden në një sasi të madhe në organizmin tonë. Ajo përmban shumë elemente të Phenylethylamine. Phenylethylamina është një paraardhës i dopaminës, e cila është sikur që e dini edhe juve, është hormon i gëzimit, i haresë, i ngazëllimit e cila bënë rritje në mënyrë natyrale nivelin për tu ndier mirë secili person. Ajo është edhe shumë efikase/efektshëm për të stimuluar/nxitur sistemin e frymëmarrjes, të koncentrimit, të kujtesës, për një pamje më të mirë. Duke parë se fuqia e saj ushqyese është shumë lartë, një konsumim i vogël i saj më gramë menjëherë shakton një ndjenjë ngimje/ngopje dhe mundëson gjithashtu personave të shqetësuar të fitojnë lehtëshisht të përmirësojnë siluetën/formën e tyre. Ajo mundëson të luftojë në mënyrë efikase kundër varësisë, duke përfshirë edhe atë të sheqerit. Personi i cili ju ka ofruar/dhuruar këtë CD-në duhet gjithashtu të ju furnizoj edhe pjesën e mbetur të listës së gjatë të virtyteve të veçanta të l’AFA-së, mirëpo të dini edhe këtë, duke u nisur prej një kosumimi prej 5 gramëve në ditë, L'Aphanizoménon flos aquaé stimulon në mënyrë natyrale prodhimin dhe lirimin e qelizave tona si rrjedhim në palcën e kockave/eshtrave për një përqindje prej 30 %  plotësues ! dhe se kjo veçanti e cila është kapitale ! në të vërtetë çdo ditë neve prodhojmë përafërsisht, është një mesatare, 3 milonë të qelizave si rrjedhim në palcën e kockave. Konsumimi i 5 gramëve të AFA-së na mundëson të kalojmë nga 3 milionë në 3'900'000 do të thotë në 900'000 qeliza restauruse më tepër në ditë ! dhe ky zbulim i ri i cili e ka sjellë biologun tonë hulumtues në drejtim të punëve tjera, për shkak se i njihte veçantitë e jashtëzakonshme të qelizave si rrjedhim burimor në palcën e kockave, përshkak se neve e dimë që prej shumë kohë se qelizat si rrjedhim burimor e palcës së kockave janë qelizat tonë restauruse të përsosmërisë/ekselencës, Pse ? krejt thjeshtë sepse ata kanë një veçanti të jashtëzakonshme, ashtu që të jete ’’totipotent ’’ që do të thotë se e kanë gjithë potencialet/mundësitë, domethënë fuqinë që të transformohet në të gjitha llojet e qelizave që përbën organizmi i jonë. Është shumë me rëndësi që të kuptohet mirë ky parim bazik përshkak se krejtë është këtu ! Një qelizë si rrjedhim burimor i palcës së kockave mundet pjesërisht të reparojë në organizmin tonë përshkak se ajo ka kapacitetin/aftësinë që të tranformohet në çfarëdo lloji tjetër të qelizave që na përbëjnë.

Atëherë si funkcionon kjo ?

Çdo ditë trupi jonë prodhon përafërsisht 25 miliona qeliza burimore që kanë për mision/detyrë të na rigjenerojnë/ripërtrijnë vërtetë të na vetë-reparojnë, këta qeliza rrjedhim burimor janë të quajtura ’’qeliza riparuese’’.

Secila nga 500 indet të cilat neve i përbëjmë/kompozojmë. Për shembull mëlçia prodhon hepatocytet, zemra prodhon kardiomyocitet, kockat prodhojnë ostecytet, dhe një qelizë rrjedhëse burimore të mëlçisë, një hypatocite kanë për mision/detyrë të rigjenerojnë/ripërtrijnë apo të riparojnë mëlçinë, mirëpo nuk mund të shkojë të reparoj zemrën, në mënyrë biologjike është e pamundur, dhe anasjelltas, një qelizë rrjedhëse burimore e zemrës nuk mund të shkoj të riparoj mëlçinë apo kockat. Mirëpo qelizat rrjedhëse burimore të palcës së kockave po ! ajo, ajo mundet ! Ju përkujtojmë juve, ajo është totipotent, ajo mund të transferohet në të gjitha llojet e qelizave të cilat na përbëjnë që do të thotë se mund të vijnë edhe nga mëlçia, nga zemra, nga kockat aq sa edhe nga syri, nga mushkëritë, nga veshkët, nga neuronet, nga pjezët/gilcët, nga kartilazhet/kërcet, nga muskujt, etj…etj… ajo mund të bëhet gjithçka !

Është me rëndësi që të dihet gjithashtu se një veçanti tjetër është e lidhur në mënyrë të ngushtë në akcionin të qelizave rrjedhëse burimore të palcës së kockave. Kur një zonë, një pëlhurë apo një organ ka një problem, një ndezje/inflamacioni, një stres, dërgon sinjale të fatkeqësisë nëpërmjet asaj që neve e quajmë cytokines. Në titull të njëjtë që neve e quajmë zjarfikës në raste të zjarrit apo të aksidenteve duke komponuar në ’’18’’, organizmi i jonë, përmes të cytokinës, dërgon sinjale të fatkeqësisë trurit tonë, duke i thënë : ’’kujdes këtu kam një problem’’ në këtë moment, qelizat rrjedhëse burimore të palcës së kockave të cilat migrojnë nëpërmjet kockave për të shkuar në rrugët e qarkullimit të gjakut dhe do të shkojnë në vendin e duhur për të rigjeneruar apo për të riparuar pjesën/zonën e sëmurë duke u transformuar në një lloj pëlhure e cila është e prekur. Nëse problemi është i lidhur me mëlçinë ato do të dirigjohen në drejtim të mëlçisë dhe do të vijnë nga mëlçia, nëse problemi është në zemër ata do të shkojnë në drejtim të zemrës dhe do të vijnë nga zemra, dhe shkojnë gjithashtu për secilën nga 500 pëlhurat të cilat na përbëjnë.

Csmo
Synerboost

Në një përmbledhje, qeliza rrjedhëse burimore e palcës së kockave nuk e ka vetëm kapacitetin që të reparojë krejt në organizmin tonë, mirëpo për më tepër, ajo e dinë saktësisht se ku ajo duhet të shkojë ! a nuk është e mrekullueshme ! ? njëherë me tepër + neve konstatojmë intelegjencën madhështore e lidhur me përsosmëri fillestare të organizmit tonë dhe në të gjithë çfarë jeton në përgjithësi.

Natyrisht të gjitha këto konstatime kanë qenë objekt i publikimeve zyrtare    dhe të përvojës që i konfirmojnë këto afirmime, domethënë këtu është lajmi i  të dyjave ndërmjet tyre.   

Për të dëshmuar teorinë e tij ky biolog hulumtues, e ka bërë të realizur në një laboratori të pavarur, për fund për të mos qenë i gjykuar dhe pjesë e një eksperience/përvoje e bërë në 100 mijtë. Për fat të keq, në rastin e cekur të përvojës ’’in vivo’’ neve jemi nganjëherë të obliguar që të realizohen mbi miqtë tonë kafshët dhe neve mbetemi të ju bëjmë nderë/homazhe.

Kjo laboratori e pavarur ka provokuar disa qindra infrakte të miokardit mbi këto 100 mijtë e vegjël i ka ndarë në dy pjesë nga pesëdhjetë. Pjesa e parë ka pranuar një alimentacion/ushqim normal kurse pjesa e dytë ka qenë e asistuar me ushqimin e të dy molekulave të izoluara nga ky biolog mbi 115 që e përbën l’AFA, të dy molekulat që e stimulojnë natyralisht produkcionin e qelizave rrjedhëse burimore të palcës së kockave të një lartësie prej 30%.

27 ditë më vonë, ka qenë e konstatuar se pjesën e parë, vetëm 17% i të mbijetuarve me një rikonstruim të vogël të pëlhurës së ventrikular domethënë mijë shumë të dobët, praktikisht në gjendje të mbijetesës, kundër 73% të mbijetuarve të pjesës së dytë me një rikonstruim totale të pëlhurës së vertikuluar, fotografi në mbështetje, domethënë mijtë në gjendje shumë të mirë ! 73% në gjendje shumë të mirë kundër 17% të mbijetuarve, duke e ditur sigurisht se nuk ka pasur efekt placebo tek kafshët, kështu që, dallimi është realë ! Mirëpo për shkencën, kjo është një konstatim, nuk është një dëshmi.

Atëherë për të dëshmuar rolin që mbajnë këto qeliza burimore të palcës së kockave në rikonstruktimin e muskulit të vertikuluar të minjëve, gjithashtu ka qenë e realizuar, gjimonë në një laboratori të pavarur, një test të Imunofluoreshencës. Domethënë që ju është shtyrë/injektuar në palcën e kockave të minjëve të vegjël një produkt fluoreshent. Pra aty, dërmia është bërë, për arsye se konstatojmë se në zonën e zemrës së mijve të vegjël, 30% e qelizave riparuese janë fluoreshente që do të thotë shumë mirë se vijnë nga palca e kockave.

Tashmë që juve e dini fuqinë e jashtëzakonshme dhe riparuese të 3 million qelizave të juaja të qelizave burimore të palcës së kockave, duke e ditur me sa duket kjo shumë nuk ka qenë e mjaftueshme në raste të patologjive, sidomos kur avancojmë kah vitet/pleqëria dhe duke parë se prodhojmë pak e më pak sipas viteve. Imagjinoni që të keni mundësinë ti shtoni prej 2 e më tepër +, dhe duke kaluar në organizmin e juaj, për çdo ditë, prej 3 milione deri më 6,7 milionë punëtor të vegjël vetë-riparues të cilët kanë kapacitet që të riparojnë të gjitha ! mendoni pra juve vetëm logjikisht në rezultatet pozitive, dhe ndonjëherë spektakulare/madhështore mund të ndodhin ? ! Dhe kjo në të gjitha patologjitë konfuze !

Tani me që personi që ju ka dorëzuar CD-në do të bëhet dikush me rëndësi për juve.

Forcë e këtyre zbulimeve, biologu i jonë hulumtues ka vendosur në zhvillim   një plotësues dietetik/ushqimor 100% natyral i cili do të stimuloj/                   nxitë prodhimin dhe lirimin të qelizave tona burimore të palcës së          kockave në  një  lartësi  prej  24% !  çdo  ditë !

Edhe pse disa rezultatet paraqiten magjike, krejtë kjo është shkencore dhe sikur që vijmë të ju spjegojmë në këtë përmbledhje. Për këtë arsye mbetemi të ju specifikojmë se plotësuesi dietetik/ushqimor në fjalë, nuk është shërues për asgjë, nuk shëron asgjë dhe nuk ka asnjë fuqi shëruese/terapeutike, janë qelizat tona burimore të palcës së kockave të cilat kanë fuqinë ripërtruese, produkti bën vetëm stimulimin e prodhimit dhe lirimin të qelizave tona burrimore të palcës së kockave.

Për të gjetur përgjigje pytjeve të juaja afrohuni-juve papritur tek personi i cili ju ka dhuruar CD-në dhe mos hezitoni që atyre të ju mundësoni për ta ndëgjuar edhe njerëzit përreth jush, për arsye se një gjest i thjeshtë i tillë mund të ndryshojë edhe jetë.

Neve ju falenderojmë për interesimin e juaj që e keni sjellë kësaj përmbledhje  të bashkëngjitur në fuqinë e mrekullueshme të vetë riparimit të qelizave burrimore të palcës së kockave.

Sante